przygotowanie do porodu

GRUPOWE

 • Zajęcia grupowe odbywają się w małych, kameralnych grupach – maksymalnie 3-4 uczestniczki + osoby towarzyszące. Kurs obejmuje 6 spotkań 2-2,5 godzinnych. Podczas zajęć korzystamy z prezentacji multimedialnych, przewijaków, wanienek, fantomów noworodków oraz piłek.
 • W ramach kursu odbywają się również spotkania z fizjoterapeutką uroginekologiczną oraz psycholog.
 • Każda uczestniczka otrzymuje specjalnie przygotowane przeze mnie materiały edukacyjne, a na zakończenie kursu również certyfikat ukończenia kursu szkoły rodzenia.


Zachęcam do zapoznania się z programem kursu.

Cena kursu: 600 zł za parę

PROGRAM SZKOŁY RODZENIA

I spotkanie

Przygotowanie do aktywnego porodu
 • Termin porodu – jak dobrze go wyznaczyć?
 • Wybór szpitala jako miejsca narodzin dziecka
 • Przygotowanie torby do porodu – praktyczne wskazówki
 • Plan porodu – Twoje wyobrażenia i oczekiwania odnośnie porodu – jak go napisać i czy warto go mieć?
 • Przyjęcie do szpitala, opieka na sali porodowej
 • Wybór i rola osoby towarzyszącej podczas porodu
 • Wybór położnej środowiskowej
 • Standardy opieki okołoporodowej – Twoje prawa w ciąży, podczas porodu i połogu

II spotkanie

Poród naturalny
 • Hormony oraz emocje towarzyszące narodzinom dziecka
 • Zwiastuny zbliżającego się porodu, tzw. objawy przepowiadające
 • Kiedy jedziemy do szpitala?
 • Przebieg porodu fizjologicznego – 4 okresy porodu, charakterystyka czynności skurczowej w zależności od etapu porodu
 • Rola bólu porodowego – omówienie naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego oraz także farmakologicznych
 • Oddech w trakcie porodu – jak oddychać na skurczu i w przerwie międzyskurczowej? Dlaczego jest to tak ważne?
 • Techniki parcia w II okresie porodu
 • Naturalne metody wywoływania porodu
 • Jedzenie i picie w trakcie porodu
 • Ochrona krocza oraz mięśni dna miednicy. Jak przygotować krocze do porodu?
 • Nacięcie krocza – wskazania oraz fakty i mity
 • „Kaskada interwencji medycznych”

III spotkanie

Indukcja porodu, cięcie cesarskie
 • Indukcja porodu – wskazania, metody oraz przebieg indukcji porodu
 • Cięcie cesarskie
 • Wskazania planowe i nagłe do cięcie cesarskiego
 • Przygotowanie do cięcia cesarskiego
 • Przebieg oraz postępowanie po cięciu cesarskim
 • Poród naturalny po uprzednim cięciu cesarskim
 • Poród zabiegowy – na czym polega? Jakie są wskazania?

IV spotkanie

Połóg
 • Połóg – czyli pierwsze 6 tygodni po porodzie
 • Zmiany ogólnoustrojowe w połogu
 • Higiena rany krocza lub rany pooperacyjnej
 • Dolegliwości połogowe
 • Aktywność fizyczna po porodzie
 • Syndrom baby blues

V spotkanie

Noworodek – opieka oraz pielęgnacja
 • Wyprawka dla dziecka – rzeczy przydatne w warunkach domowych
 • Fizjologia noworodka – wygląd noworodka, charakterystyka stanów przejściowych, problemy okresu noworodkowego
 • Pielęgnacja noworodka:
 • Zasady prawidłowej pielęgnacji
 • Pielęgnacja kikuta pępowinowego
 • Nauka przewijania i ubierania noworodka
 • Sposób podnoszenia maluszka
 • Kąpiel noworodka

VI spotkanie

Karmienie piersią – fizjologia laktacji
 • Pierwszy kontakt z noworodkiem (kontakt "skóra do skóry") i pierwsze karmienie piersią
 • Znaczenie karmienia naturalnego
 • Początek laktacji oraz skład mleka mamy
 • Wskaźnik skutecznego karmienia
 • Pozycje do karmienia piersią
 • Problemy laktacyjne i jak sobie z nimi radzić? Gdzie szukać pomocy?
 • Dieta matki karmiącej - czy istnieje?

Cena kursu (od pary): 600 zł

INDYWIDUALNE

Oferta indywidualna skierowana jest do osób, którym zależy na indywidualnych spotkaniach przygotowujących do porodu i opieki nad dzieckiem. Stanowi ona formę szkoły rodzenia dostosowaną do indywidualnych potrzeb kobiet, a także umożliwia dłuższe spotkanie z położną oraz pozwala na zbudowanie relacji. Wybór tematu zależy od Ciebie – może to być jedno lub kilka spotkań na tematy, które Cię najbardziej interesują. Terminy i miejsce spotkań są ustalane indywidualnie po kontakcie telefonicznym.

Cena za pojedyncze spotkanie: 120zł/godz
Cena za indywidualny kurs 4 spotkania po 2 godz: 700zł

I spotkanie

Przygotowanie do aktywnego porodu
 • Termin porodu – jak dobrze go wyznaczyć?
 • Wybór szpitala jako miejsca narodzin dziecka
 • Przygotowanie torby do porodu – praktyczne wskazówki
 • Plan porodu – Twoje wyobrażenia i oczekiwania odnośnie porodu – jak go napisać i czy warto go mieć?
 • Przyjęcie do szpitala, opieka na sali porodowej
 • Wybór i rola osoby towarzyszącej podczas porodu
 • Wybór położnej środowiskowej
 • Standardy opieki okołoporodowej – Twoje prawa w ciąży, podczas porodu i połogu

II spotkanie

Poród naturalny
 • Hormony oraz emocje towarzyszące narodzinom dziecka
 • Zwiastuny zbliżającego się porodu, tzw. objawy przepowiadające
 • Kiedy jedziemy do szpitala?
 • Przebieg porodu fizjologicznego – 4 okresy porodu, charakterystyka czynności skurczowej w zależności od etapu porodu
 • Rola bólu porodowego – omówienie naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego oraz także farmakologicznych
 • Oddech w trakcie porodu – jak oddychać na skurczu i w przerwie międzyskurczowej? Dlaczego jest to tak ważne?
 • Techniki parcia w II okresie porodu
 • Naturalne metody wywoływania porodu
 • Jedzenie i picie w trakcie porodu
 • Ochrona krocza oraz mięśni dna miednicy. Jak przygotować krocze do porodu?
 • Nacięcie krocza – wskazania oraz fakty i mity
 • „Kaskada interwencji medycznych”

III spotkanie

Indukcja porodu, cięcie cesarskie, połóg…
 • Indukcja porodu – wskazania, metody oraz przebieg indukcji porodu
 • Cięcie cesarskie

  • Wskazania planowe i nagłe do cięcie cesarskiego
  • Przygotowanie do cięcia cesarskiego
  • Przebieg oraz postępowanie po cięciu cesarskim
 • Poród naturalny po uprzednim cięciu cesarskim
 • Poród zabiegowy – na czym polega? Jakie są wskazania?
 • Połóg – czyli pierwsze 6 tygodni po porodzie

  • Zmiany ogólnoustrojowe w połogu
  • Higiena rany krocza lub rany pooperacyjnej
  • Dolegliwości połogowe
  • Aktywność fizyczna po porodzie
  • Syndrom baby blues

IV spotkanie

Noworodek i laktacja
 • Wyprawka dla dziecka – rzeczy przydatne w warunkach domowych
 • Fizjologia noworodka – wygląd noworodka, charakterystyka stanów przejściowych, problemy okresu noworodkowego
 • Pielęgnacja noworodka:

  • Zasady prawidłowej pielęgnacji
  • Pielęgnacja kikuta pępowinowego
  • Nauka przewijania i ubierania noworodka
  • Sposób podnoszenia maluszka
  • Kąpiel noworodka
 • Pierwszy kontakt z noworodkiem (kontakt "skóra do skóry") i pierwsze karmienie piersią

  • Znaczenie karmienia naturalnego
  • Początek laktacji oraz skład mleka mamy
  • Wskaźnik skutecznego karmienia
  • Pozycje do karmienia piersią
  • Problemy laktacyjne i jak sobie z nimi radzić? Gdzie szukać pomocy?
  • Dieta matki karmiącej - czy istnieje?